top of page

FAQ

Gebruik van deze of gelijkaardige teksten is verboden zonder de voorafgaande  toestemming van Asbest.eu is verboden en wordt periodiek gecontroleerd.

 • Is een asbestattest verplicht?
  Sinds 23 November 2022 ben je verplicht een asbestattest te hebben indien je: - Eigenaar bent van een gebouw, of een deel van een gebouw zoals een appartement in Vlaanderen. - Het gebouwd is voor 2001 - Oppervlakte is minstens 20m² - Gebouw is toegankelijk - Gebouw(deel) verkoopt of schenkt (behalve erfenis) Vanaf 2032 moet voor elk gebouw dat voor 2001 is gebouwd waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor verkoop heeft. Bij verhuur bent u verplicht om uw huurders een kopie van het asbestattest te bezorgen.
 • Wie mag een asbestattest (asbestinventarisatie) opstellen?
  Een asbestinvetarisatie mag enkel uitgevoerd woorden door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI). Bij Asbest.eu zijn alle werknemers gecertificeerd, bestel je Asbestattest vandaag nog!
 • Wat is een asbestattest?
  Na een grondige diagnose van het gebouw wordt een asbestattest opgesteld, dit is een inventarisatie van alle al dan niet asbesthoudende toepassingen in het gebouw en toetste af of het veilig is. Alle asbestattesten worden opgeslagen in de databank van de Vlaamse Overheid - OVAM, gelijkaardig aan de EPC-attesten. Daarom is het belangrijk dat een asbestdeskundige zijn tijd neemt en alle potentiële gevaren in kaart brengt van het gebouw met meerdere labo-onderzoeken..Asbest verwijderen kost immers veel geld en het missen van toepassingen kan uiteindelijk duur uitbreken, uiteraard zijn er de gezondheidsrisico's die we niet mogen vergeten. Bij Asbest.eu ben u verzekerd dat alle asbestdeskundige hun tijd nemen en met zorg alle attesten opstellen.
 • Moeten gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw een asbestattest hebben? (VME)
  Voor gemeenschappelijke delen van gebouwen die onder een verplicht huurregime vallen, geldt de verplichting vanaf 1 mei 2025. Verkoopt u een woning in een pand gebouwd vóór 2001? Dan moet u vanaf het moment van de verkoop, in het bezit zijn van een asbestcertificaat voor uw eigen (private) gebouwdelen. Wanneer het compromis is ondertekend, moet de koper van het pand op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het certificaat. Vanaf 2032 moet iedere eigenaar van panden gebouwd voor 2001 in het bezit zijn van een asbestcertificaat.
 • Ik heb geen asbestattest, mag mijn verkoop doorgaan?
  De notaris controleert of er een geldig asbestattest aan de koper is overhandigd. Indien er geen geldige attest aanwezig is of deze niet tijdig aan de koper wordt verstrekt, kan de koper de koop ongeldig verklaren. Kan geen overdracht doen. De notaris kan geen overeenkomst sluiten. Dringend een asbestattest nodig? Bij Asbest.eu werken wij ook op avonden en weekenden met prioritaire handelingen!
 • Hoe lang duurt het om een asbestattest (asbestinventarisatie) te krijgen?
  Dit staat niet vast en is afhankelijk van veel factoren. - U neemt eerst contact op met een specialist asbestinventarisatie om een ​​afspraak in te plannen. - Gecertificeerde experts komen dan ter plaatse om een ​​inventarisatie te maken. Vaak moet hij een groot aantal monsters verzamelen. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd door een gecertificeerd asbestlaboratorium. - Zodra de expert dit resultaat heeft, kan hij de gegevens toevoegen aan de database. Een expert kan dan een certificaat genereren en naar u opsturen. Dringend een asbestattest nodig? Bij Asbest.eu werken wij ook op avonden en weekenden met prioritaire handelingen!
 • Mag een asbestdeskundige zomaar stalen nemen? Is het verplicht?
  Bemonstering door een asbestdeskundige is niet vereist en de eigenaar kan ervoor kiezen om bemonstering te weigeren. Het resultaat is dat het materiaal vervolgens in het asbestcertificaat vermeld wordt als "asbest verdacht". De wetgeving bepaalt dat een materiaal waarvan wordt vermoed dat het asbest is, moet worden beschouwd als asbesthoudend, tenzij uit laboratoriumanalyse blijkt dat het asbestvrij is. Bij sommige van asbest verdachte materialen zijn asbesthoudende eigenschappen niet met het blote oog uit te sluiten. In dit geval zal een asbestexpert een monster willen nemen voor laboratoriumanalyse. Dit staat beschreven in het in de ministeriële besluit vastgestelde inspectieprotocol. Het is uiteraard de bedoeling dat een bemonstering dusdanig gedaan wordt dat het niet zichtbaar is (bijvoorbeeld achter een stopcontactkader), er is vaak maar een klein stukje nodig voor het labo. Werk daarom met experts die weten wat ze doen zonder grote schade aan te brengen aan uw pand. Werk daarom samen met Asbest.eu!
bottom of page